Skip Navigation LinksSākums > Pakalpojumi > Pakalpojumi iedzīvotājiem > Meklētāji un datu bāzes > Klīniskās vadlīnijas

Klīniskās vadlīnijas

Klīniskās vadlīnijas, Ārstniecības likuma un MK Noteikumu Nr.469  „Kārtība, kādā izstrādā, izvērtē, reģistrē un ievieš klīniskās vadlīnijas" izpratnē ir (ievērojot uz pierādījumiem balstītas medicīnas principus) sistematizēts, konkrētu pacientu grupu ārstniecības procesa apraksts, kas ietver:

  • slimību profilaksi, diagnostiku, ārstēšanu, medicīnisko rehabilitāciju un pacientu aprūpi;
  • ārstniecībā izmantojamās metodes (procedūras);
  • nepieciešamās darbības, to veikšanas kārtību un pacientu ārstēšanas taktikas izvēlē būtiskus kritērijus labāka ārstēšanas rezultāta sasniegšanai.

Izstrādāt klīnisko vadlīniju projektu un iesniegt to Nacionālajā veselības dienestā  izvērtēšanai un reģistrēšanai ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē  ir tiesīgas:

  • ārstniecības personu profesionālās organizācijas;
  • ārstniecības iestādes;
  • augstskolas, kuras īsteno akadēmiskās un otrā līmeņa profesionālās studiju programmas medicīnā

Ar klīniskajām vadlīnijām varat iepazīties Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā "Klīniskās vadlīnijas" pieejamajā ārstniecībā izmantojamo klīnisko vadlīniju datu bāzē „Klīnisko vadlīniju datu bāze".