Skip Navigation LinksSākums > Pakalpojumi > Pakalpojumi iedzīvotājiem > E-veselības pakalpojumi

Iedzīvotājs


E-recepte

No 2018. gada 1. janvāra valsts kompensējamo medikamentu receptes tiek izrakstītas tikai elektroniski. Lai iegādātos savas e-receptes zāles, aptiekā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (eID).

 

Vairāk informācijas par e-receptes izmantošanu var uzzināt sadaļā E-recepte.

 


E-darbnespējas lapa

No 2018. gada 1. janvāra darbnespējas lapas (slimības lapas) tiek atvērtas, pagarinātas un noslēgtas tikai elektroniski. Informācija par atvērto, pagarināto, noslēgto vai anulēto e-darbnespējas lapu tiek nosūtīta Valsts ieņēmumu dienestam (VID) un darba devējs to var apskatīt VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā (EDS).  


Vairāk informācijas par e-darbnespējas lapu izmantošanu var uzzināt sadaļā E-darbnespējas lapa.


Personas dati


Izvēlnē Personas dati iedzīvotājs var:

 

 • norādīt savu kontaktinformāciju – tālruņa numuru, kontaktadresi, e-pastu;
 • norādīt savas kontaktpersonas, lai nepieciešamības gadījumā ārstniecības persona varētu ar tām sazināties (piemēram, ja pacientam ir atmiņas zudums, traucētas apziņas vai bezsamaņas stāvoklis);
 • pievienot tiesību deleģējumu, pilnvarojot citu personu piekļūt saviem medicīnas datiem;
 • apskatīt audita pierakstus (to, kurš un kad ir skatījies pacienta datus E-veselības sistēmā).


Ģimenes ārsts un EVAK (Eiropas veselības apdrošināšanas karte)


Izvēlnē Ģimenes ārsts un EVAK iedzīvotājs var:

 • apskatīt datus par savu ģimenes ārstu (vārdu, uzvārdu, ārstniecības iestādi, adresi un tālruņa numuru);
 • reģistrēties pie ģimenes ārsta;
 • apskatīt aktuālos un vēsturiskos datus par savu EVAK;
 • pieteikt jaunu EVAK.

 

Pacienta karte

Izvēlnē „Pacienta karte” iedzīvotājs var apskatīt savus veselības pamatdatus un medicīniskos dokumentus.

 

Veselības pamatdatos ir pieejama aktuālākā informācija par iedzīvotājam noteiktajām diagnozēm, alerģijām, regulāri lietojamajiem medikamentiem un medicīnas ierīcēm, ja tie ir pievienoti vai importēti E-veselības sistēmā. Savukārt medicīniskajos dokumentos pieejama detalizēta informācija par iedzīvotāja medicīniskajiem dokumentiem (izrakstiem, vizuālās diagnostikas izmeklējumu u.c. datiem).

 


Nosūtījumi un rezultāti

Izvēlnē Nosūtījumi un rezultāti iedzīvotājs var apskatīt: 


 • datus par saviem e-nosūtījumiem uz ārstu konsultācijām, diagnostiskajiem izmeklējumiem un Covid-19 testiem;
 • datus par saviem konsultantu slēdzieniem, diagnostisko izmeklējumu un Covid-19 testu rezultātiem.


Vakcinācija

Izvēlnē Vakcinācijas dati iedzīvotājs var:

 • apskatīt vakcinācijas faktus;
 • pieteikties vakcinācijai vai atteikties no tās;
 • apskatīt datus par pārslimotajām infekcijas slimībām;
 • apskatīt profilaktiskās potēšanas karti un citus ar vakcināciju saistītus datus.

 

E-konsultācija


Izvēlnē E-konsultācijas iedzīvotājs var pieteikt E-konsultācijas ārstiem.


Plašāka informācija par funkcionalitātēm ir pieejama šeit