Ir slimības, kuras nav iespējams izārstēt un vienīgā pacienta iespēja dzīvot ir orgānu transplantācija. Donors ir cilvēks, kurš ziedo vienu vai vairākus orgānus transplantācijai, ļaujot dzīvot citam cilvēkam. 

Ikviens cilvēks var atļaut vai aizliegt izmantot savus orgānus, audus vai ķermeni pēc nāves. No 2022. gada 1. februāra izteikt vēlmi par orgānu, audu un ķermeņa ziedošanu pēc nāves iespējams elektroniski, pieslēdzoties un veicot atzīmi valsts E-veselības informācijas sistēmā www.eveseliba.gov.lv.

Orgānu ziedošana notiek brīvprātīgi un bez atlīdzības. Miruša cilvēka orgānus, audus un ķermeni aizliegts izmantot pret viņa dzīves laikā izteikto gribu.Kā dzīves laikā paust savu gribu?

1) Jāatver tīmekļvietne www.eveseliba.gov.lv.

2) Jāpieslēdzas ar kādu no kvalificētajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem - mobilo lietotni “eParaksts mobile”, personas apliecību (eID karti) vai mobilo lietotni “Smart-ID”.

3) Jāizvēlas sadaļa "Personas dati" –  “Orgānu un ķermeņa izmantošanas atļaujas".

4) Jāveic atzīme apakšsadaļā “Orgānu un audu izmantošana transplantācijai” par atļauju vai aizliegumu, izvēloties visus vai noteiktus orgānus un audus.

Pieslēdzoties valsts E-veselības sistēmai, iedzīvotājam ir iespēja veikt arī atzīmi par atļauju vai aizliegumu:

  • veikt patologanatomisko izmeklēšanu;
  • izmantot ķermeni mācību un zinātniskiem mērķiem, pētījumiem, ārstniecisku preparātu un bioprotēžu izgatavošanai.Kuras iestādes redzēs izteikto gribu?

Šai informācijai ir ierobežota piekļuve! Informāciju par E-veselības sistēmā izteikto gribu redzēs ļoti ierobežots cilvēku skaits no konkrētām iestādēm:

  • Transplantoloģijas centra;
  • Tiesu medicīnas ekspertīzes centra;
  • Augstskolu reģistrā reģistrēta augstākās izglītības iestāde, kura ir saņēmusi Zāļu valsts aģentūras izsniegto atļauju audu vai orgānu izmantošanai akreditētu medicīnas studiju programmas vai ārstniecības personu profesionālās pilnveides programmu īstenošanai;
  • Ārstniecības iestādes, kuras veic patologanatomisko izmeklēšanu (sekciju). 

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam ("ātrajai palīdzībai"), ārstniecības iestādēm, ģimenes ārstu praksēm u.c. iestādēm nav piekļuve šai informācijai.

Ikviens datu skatījums E-veselības sistēmā tiek fiksēts un iedzīvotājs, pieslēdzoties E-veselības sistēmai, var pārliecināties, vai kāds nav skatījies norādīto informāciju. Par to var pārliecināties sadaļā “Orgānu un ķermeņa izmantošanas atļaujas”.Vai izteikto gribu var mainīt?

E-veselībā veikto atzīmi var mainīt jebkurā laikā, bez ierobežojumiem.Kā paust savu gribu, ja nevar pieslēgties E-veselībai?

Ja iedzīvotājam nav piekļuves rīka, lai pieslēgtos E-veselības sistēmai (mobilā lietotne “eParaksts mobile”, personas apliecība (eID karti) vai mobilā lietotne “Smart-ID”.), par savu gribu ir jāinformē tuvinieki. Savukārt, ja iedzīvotājam nav datora vai interneta, bet ir kāds no piekļuves rīkiem, iespējams vērsties kādā no valsts un pašvaldību vienotajiem klientu apkalpošanas centriem, lai pieslēgtos E-veselībai un paustu savu gribu.Kas notiek, ja E-veselībā neveic atzīmi par savu gribu?

  • Pārrunāt ar ģimeni, vai informēt tuviniekus par savu gribu. Ja E-veselības sistēmā nav ziņu par mirušā cilvēka atļauju vai aizliegumu izmantot viņa orgānus, audus, ķermeni pēc nāves, tad  cilvēka laulātajam, vecākiem, pilngadīgajiem bērniem, brāļiem vai māsām ir tiesības rakstveidā informēt ārstniecības iestādi par mirušā dzīves laikā izteikto gribu.
  • Ja E-veselības sistēmā nav ziņu par mirušā cilvēka atļauju vai aizliegumu izmantot viņa orgānus, audus, ķermeni pēc nāves, un nav bijis iespējams noskaidrot viņa dzīves laikā izteikto gribu no tuvākajiem piederīgajiem, ir uzskatāms, ka cilvēks piekrīt atļaut izmantot savus orgānus, audus, ķermeni pēc nāves.

Vienlaikus no 2022. gada 14. februāra ikviens iedzīvotājs E-veselības sistēmā var norādīt kontaktpersonu (piemēram, sievu, vīru, māti), lai ārstniecības iestāde nepieciešamības gadījumā var sazināties, tajā skaitā, lai noskaidrotu personas dzīves laikā izteikto gribu.


Skip Navigation LinksSākums > Orgānu ziedošana