Skip Navigation LinksSākums > Līgumi > Izstrādātājiem

Informācija ārstniecības iestāžu informācijas sistēmu izstrādātājiem un IT speciālistiem datu apmaiņas izveidei starp ārstniecības iestāžu informācijas sistēmām un Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmu

 

Piekļuve E-veselības sistēmai, izmantojot izstrādātāju izveidotās ārstniecības iestāžu un aptieku informācijas sistēmas: 

 • Lai iestāde/aptieka varētu izmantot E-veselības sistēmu, izmantojot jau izveidotu ārstniecības iestāžu/aptieku informācijas sistēmu, ir nepieciešams izstrādāt datu apmaiņu starp attiecīgo informācijas sistēmu un E-veselības informācijas sistēmu (gadījumā, ja informācijas sistēmu izstrādātājs vēl nav noslēdzis ar Nacionālo veselības dienestu (turpmāk - NVD) līgumu par datu apmaiņas testēšanu, tad NVD norāda, ka līgums ir pieejams NVD interneta vietnē sadaļā "Izstrādātājiem“.
 • Pēc līguma noslēgšanas, tiek atvērtas piekļuves E-veselības sistēmas tīmekļa pakalpēm, lai izstrādātājs var izveidot nepieciešamās izmaiņas iestādes/aptiekas informācijas sistēmā;
 • Pēc datu apmaiņas izstrādes pabeigšanas, informācijas sistēmu izstrādātājiem, sazinoties ar NVD, ir jāveic izstrādātās datu apmaiņas testēšana (testēšana veicama pēc ar NVD saskaņotiem scenārijiem, izmantojot testa personu datu kopu);
 • Pēc testu veikšanas un testu rezultātu analīzes veikšanas, NVD saskaņo izveidoto datu apmaiņu. Pēc datu apmaiņas saskaņošanas, konkrētajā informācijas sistēmā var uzsākt datu apmaiņu ar reāliem datiem iestādēs/aptiekās, kas izmanto konkrēto informācijas sistēmu. Kārtība, kādā NVD slēdz līgumus ar ārstniecības iestādēm un aptiekām, pieejama šeit.

Papildus jāņem vērā, ka:

 • Ārstniecības iestādes vai aptiekas informācijas sistēmai ir jāatbilst Ministru kabineta 2014. gada 11. martā izstrādāto noteikumu Nr.134. "Noteikumi par vienoto veselības nozares elektronisko informācijas sistēmu" 14.punktā noteiktajām drošības un tehniskajām prasībām;
 • Ārstniecības iestādes vai aptiekas iesniegtajai sertifikāta publiskai atslēgai (pieslēguma identifikācijai un autentifikācijai) ir jāatbilst līguma par sadarbību vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas izmantošanā 2.pielikuma 7., 8. un 10. punkta prasībām un katrai ārstniecības iestādei/aptiekai ir nepieciešams savs sertifikāts pieslēguma identifikācijai. Papildus informācija pieejama šeit un šeit - saistītajā dokumentā Kvalificētu un kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrs.
 • NVD aicina iepriekš saskaņot pieteikumu par pieslēguma izveidi no ārstniecības iestādes vai aptiekas informācijas sistēmas, nosūtot to uz elektroniskā pasta adresi eveseliba@eveseliba.gov.lv ar (atbilstoši 2.pielikuma 3. punktā noteiktajai kārtībai).

Ja ir neskaidrības par līguma saturu vai līguma noslēgšanas kārtību, aicinām sazināties ar NVD, rakstot uz e-pastu eveseliba@eveseliba.gov.lv vai zvanot uz tālruni 67501593.

Ja ir neskaidrības par datu apmaiņas testēšanu vai vēlme uzsākt datu apmaiņas testēšanu, aicinām sazināties ar NVD, rakstot uz help@eveseliba.gov.lv.Iespēja ārstniecības iestādes/aptiekas informācijas sistēmā izmantot
E-veselības sistēmā uzkrātos klasifikatoru datus (Operatora līgums)

Lai ārstniecības iestāžu un aptieku informācijas sistēmas izstrādātājiem nodrošinātu iespēju klasifikatoru datu saņemšanai no E-veselības sistēmas produkcijas vides, NVD piedāvā noslēgt līgumu “Par personas datu operatora sadarbību vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas izmantošanā”, kas nosaka kārtību un pienākumus sadarbībai starp programmatūras izstrādātāju, kurš izstrādā un uztur ārstniecības iestādes vai aptiekas informācijas sistēmu un/vai tehnisko risinājumu un NVD.

Lai noslēgtu līgumu, nepieciešams:

 • lejupielādēt līgumu;
 • elektroniski aizpildīt līgumu (aizpildāmā informācija atzīmēta ar dzeltenu krāsu) un nosūtīt saskaņošanai uz e-pasta adresi eveseliba@eveseliba.gov.lv;
 • pēc saskaņošanas, izdrukāt un parakstīt līgumu divos eksemplāros;
 • līguma abus eksemplārus ar pavadvēstuli nosūtīt NVD pa pastu, iesniegt klātienē vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi eveseliba@eveseliba.gov.lv (ja visi iesniedzamie dokumenti ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu);
 • piekļuve E-veselības sistēmas klasifikatoriem tiek nodrošināta atbilstoši savstarpēji noslēgtā līguma 3.sadaļā noteiktajai kārtībai.

Ja ir neskaidrības par līguma saturu vai līguma noslēgšanas kārtību, aicinām sazināties ar NVD, rakstot uz e-pastu eveseliba@eveseliba.gov.lv vai zvanot uz tālruni 67501593.

Ja ir neskaidrības par datu apmaiņas testēšanu vai vēlme uzsākt datu apmaiņas testēšanu, aicinām sazināties ar NVD, rakstot uz help@eveseliba.gov.lv.Informācija par Vienotās veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmas arhitektūru

Tehniskās palīdzības portāls ar pieejamo dokumentāciju, piemēriem un citu noderīgu informāciju pieejams šajā saitē.