Skip Navigation LinksSākums > E-veselības projekti > E-veselības I un II kārtas projekti

ERAF logo


E-veselības sistēmas izstrādi Nacionālais veselības dienests ir realizējis četru E-veselības projektu ietvaros.

I kārtas projekti

Projekts "Elektroniskās veselības kartes un integrācijas platformas informācijas sistēmas izveide, 1. posms" 
Vienošanās ID. Nr.3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/019. Projekts tika īstenots līdz 2014. gada 10. decembrim.

Projekta mērķi:

 

 • integrācijas platformas izveides mērķis bija radīt vidi, kurā tiks nodrošināta informācijas apmaiņa starp dažādām veselības nozares informācijas sistēmām;​

​​

 • elektronisko veselības karšu sistēmas izveides mērķis bija radīt vienotu datu bāzi, kurā tiks uzkrāti dati par pacientiem sniegtajiem pakalpojumiem, lai vienuviet nodrošinātu šo datu pieejamību gan pašam pacientam, gan ārstniecības personām no dažādām ārstniecības iestādēm.

Projekts "Elektroniska apmeklējumu rezervēšanas izveide (e-booking), veselības aprūpes darba plūsmu elektronizēšana (e-referral) - 1. posms, sabiedrības veselības portāla izveide, informācijas drošības un personas datu aizsardzības nodrošināšana"
Vienošanās ID. Nr. 3DP/3.2.2.1.1./09/IPIA/IUMEPLS/015. Projekts tika īstenots līdz 2014. gada 29. decembrim.​​


Projekta mērķi: 

 • nodrošināt vienotu pieeju informācijas drošībai un personas datu aizsardzībai veselības nozarē;​

​​

 • nodrošināt efektīvāku finanšu administrēšanu veselības nozarē;​

​​

 • palielināt pacientu informētību par veselības jautājumiem un motivāciju sekot līdzi savai veselībai. Izveidojot veselības portālu, nodrošināt pacientiem un ārstiem pieeju personalizētai informācijai un elektroniskiem pakalpojumiem;​

​​

 • palielināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;​

​​

 • palielināt ārstu darba produktivitāti.

​​


Projekts "Elektronisko recepšu informācijas sistēmas izveides 1. posms"

Vienošanās Nr. 3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMEPLS/003. Projekts tika īstenots līdz 2014. gada 7. decembrim.


Projekta mērķi:

 • ārstiem nodrošināt efektīvāku recepšu izrakstīšanas procesu;​

 • ārstiem nodrošināt vairāk informācijas par to, kā pacienti lieto medikamentus;​

​​

 • nodrošināt ārstus un pacientus ar pilnīgāku un objektīvāku informāciju par pacientu lietotajiem medikamentiem;​

​​

 • nozares vadībai nodrošināt labāku uzraudzību un informāciju par medikamentu apriti;​

​​

 • nodrošināt efektīvāku finanšu administrēšanu aptiekās.

​​

II kārtas projektsProjekts "E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība"
Vienošanās Nr. 3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/008/002. Projekts tika īstenots līdz 2015. gada 28. novembrim. 


Projekta mērķis ir 2012. gada 12. jūnijā ar Ministru kabineta protokola lēmumu Nr. 33 apstiprinātās E-veselības informācijas sistēmas darbības koncepcijas aktivitāšu īstenošanas plāns. Projekts nodrošina pēctecību I kārtas e-veselības projektu (sk. iepriekšējo trīs projektu aprakstus) ietvaros izstrādāto funkcionalitāšu attīstībai, ievērojot kopīgās Eiropas Savienības iniciatīvas un prioritātes e- veselības jomā Latvijā.


Projekta mērķu sasniegšanai tika veiktas četras aktivitātes:

 • Vienotās e-veselības informācijas sistēmas darbības paplašināšana;

 • Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas darbības paplašināšana;​

​​

 • vienotās E-veselības informāciju komunikāciju tehnoloģijas infrastruktūras izveide;​

​​

 • publicitātes aktivitātes.

​​

Informācija par plānotajām aktivitātēm pieejama Darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projekta "E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība" E-veselības informācijas sistēmas darbības koncepcijas apraksts. Lai noskaidrotu atbildes uz citiem Jūs interesējošiem jautājumiem par E-veselības ieviešanu, aicinām rakstīt e-pastu uz eveseliba@eveseliba.gov.lv.