Skip Navigation LinksSākums > E-darbnespējas lapa

E-darbnespējas lapa

No 2018. gada 1. janvāra darbnespējas lapas (slimības lapas) tiek atvērtas, pagarinātas, noslēgtas vai anulētas tikai elektroniski.

Kā izmantot e-darbnespējas lapu?

 • Ārsts E-veselības sistēmā atver e-darbnespējas lapu

Šo informāciju automātiski vienas dienas laikā saņem Valsts ieņēmumu dienests (VID). 
 

 • Ārsts pagarina vai noslēdz e-darbnespējas lapu

Šo informāciju automātiski vienas dienas laikā saņem Valsts ieņēmumu dienests (VID). 

 

 •  Ārsts anulē e-darbnespējas lapu

Šo informāciju automātiski vienas dienas laikā saņem Valsts ieņēmumu dienests (VID). 


 • Darba devējs saņem informāciju par darbinieka atvērto, pagarināto, noslēgto un/ vai anulēto darbnespējas lapu VID EDS

Pacientam darbnespējas lapa vairs nav jāiesniedz darba devējam (vai visiem darba devējiem, ja tādi ir vairāki) papīra formā. 

 

 • Pacients pieprasa un saņem slimības pabalstu no VSAA

Iesniegumu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) var iesniegt papīra formā vai elektroniski, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu, iesniegumā atzīmējot konkrēto darbnespējas lapu: instrukcija e-iesniegumam slimības pabalsta piešķiršanai vai pārrēķināšanai.

 


Kā iesniegt iesniegumu VSAA un saņemt slimības vai maternitātes pabalstu, ja B darbnespējas lapa ir noslēgta E-veselības sistēmā?

Elektroniski:

 • ja tiek izmantots e-paraksts, aizpildot veidlapu, kas ir pieejama www.vsaa.gov.lv un nosūtot iesniegumu uz e-pasta adresi pasts@vsaa.gov.lv.

 

Rakstiski:

 • personīgi jebkurā VSAA teritoriālajā nodaļā vai valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā;
 • sūtot pa pastu (iesniegumā obligāti jānorāda B darbnespējas lapas numurs). 

Informāciju par noslēgtajām B darbnespējas lapām VSAA saņem elektroniski. VSAA lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek saņemts atbilstoši iesniegumā norādītajam lēmuma saņemšanas veidam - klātienē, pa pastu vai www.latvija.lv sadaļā "Mana darba vieta".

 

Kas notiek, ja e-darbnespējas lapu ārsts nevar atvērt tehnisku iemeslu dēļ?

Ja e-darbnespējas lapu nevar atvērt tehnisku iemeslu dēļ (piemēram, interneta vai elektrības traucējumu gadījumā), ārsts veic par to atzīmi pacienta medicīniskajā dokumentācijā un atver e-darbnespējas lapu nākamo piecu darba dienu laikā, norādot sistēmā darbnespējas perioda pirmo dienu.

Vai darba devējs e-darbnespējas lapā redz darbinieka diagnozi?      
                                                  
Nē, jo darba devējam netiek nosūtīta informācija par darbinieka diagnozi. To e-darbnespējas lapā redzēs tikai pacients un ārsts, kurš ir noslēdzis e-darbnespējas lapu. 

Kur pacients var apskatīt savas e-darbnespējas lapas?

Informāciju par savām e-darbnespējas lapām pacients var apskatīt, autorizējoties E-veselības portālā – E-veselības profila sadaļā "Darbnespējas lapas" (darbnespēju periodi, darbnespējas lapu statusi).

Kādas priekšrocības sniedz e-darbnespējas lapa?

 • Ātri. E-veselība nodrošina elektronisku informācijas apmaiņu ar darba devēju un VSAA.
 • Bez papīriem. Papīra formā dokumenti vairs nekur nav jānes.
 • Viena darbnespējas lapa visam ārstēšanās periodam. To var atvērt, turpināt vai noslēgt jebkurš pacientu ārstējošais ārsts.
 • Informācijas pieejamība. Pacients var apskatīt, izdrukāt vai nosūtīt savas e-darbnespējas lapas.