Skip Navigation LinksSākums > Biežāk uzdotie jautājumi > Ārsti > Pieslēgšanās E-veselībai

Pieslēgšanās E-veselībai

Kā pieslēgties E-veselības sistēmai?
Lai autorizētos E-veselības portālā, Jums jādodas uz adresi www.eveseliba.gov.lv un jānospiež poga “Pieslēgties”. Pēc tam jāautorizējas sadaļā “Veselības aprūpes profesionāļiem”, izmantojot kādu no kvalificētiem paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem – mobilo lietotni “eParaksts mobile” vai personas apliecību (eID karti). 


Vai autorizējoties E-veselības portālā ar internetbanku, tiks atvērts arī mans internetbankas konts?
Autorizēšanās E-veselības sistēmā iespējama tikai ar kādu no kvalificētiem paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekļiem – mobilo lietotni “eParaksts mobile” vai personas apliecību (eID karti).

 

Vai ar E-veselības sistēmu var strādāt ārsta palīgs vai medmāsa?
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 555, ārsta palīgi un māsas drīkst E-veselības sistēmā izrakstīt kompensējamo zāļu e-receptes, kuras nozīmējis ģimenes ārsts. Lai ārsta palīgi un māsas varētu izrakstīt pacientam ģimenes ārsta nozīmētos medikamentus, ārstniecības iestādēm jāveic līguma par E-veselības lietošanu papildinājumi pēc kuru veikšanas ārstu palīgiem un māsām tiek izveidoti E-veselības lietotāju profili.