Skip Navigation LinksSākums > Biežāk uzdotie jautājumi > Ārsti > E-recepte

E-recepte

Vai e-recepti var izrakstīt medmāsas un ārsta palīgi?
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 555, ārsta palīgi un māsas drīkst E-veselības sistēmā izrakstīt kompensējamo zāļu e-receptes, kuras nozīmējis ģimenes ārsts. Lai ārsta palīgi un māsas varētu izrakstīt pacientam ģimenes ārsta nozīmētos medikamentus, ārstniecības iestādēm jāveic līguma par E-veselības lietošanu papildinājumi pēc kuru veikšanas ārstu palīgiem un māsām tiek izveidoti E-veselības lietotāju profili. 


Kā izrakstīt īpašās receptes (kompensējamos medikamentus) E-veselībā?
Informācija par to, kā soli pa soli izrakstīt e-recepti apskatāma video materiālā “Kā izrakstīt e-recepti?”

 

Vai pacienta ambulatorajā kartē ir jāatzīmē, ka pacientam ir izrakstīta e-recepte un kādu informāciju par izrakstīto e-recepti nepieciešams norādīt?
Jā, pacienta ambulatorajā kartē ir jānorāda informācija par izrakstītajām e-receptēm. Izrakstot kompensējamos medikamentus, pacienta ambulatorajā kartē ir jānorāda E-receptes datums, zāļu nosaukums, daudzums un lietošanas nosacījumi. E-receptes numurs pacientu kartiņā nav jānorāda.

Kādos gadījumos e-receptē jāaizpilda lauks par personu, kura iegādāsies e-receptes zāles?
Informācija par zāļu saņēmēju jānorāda gadījumos, ja personas vietā zāles iegādāsies cita persona (tuvinieks, kaimiņš u.c.). Saņēmēja norādīšana e-receptē nozīmē, ka konkrētās e-receptes zāles aptiekā drīkstēs iegādāties tikai pats pacients vai norādītais saņēmējs (t.i. neviens cits nevarēs iegādāties šīs e-receptes zāles). 

Kā e-receptē izgūt medikamentu kompensācijas nosacījumus, izrakstot medikamentu ar zāļu vispārīgo nosaukumu?

 1. Izrakstot e-recepti, jānorāda precīza pacienta diagnoze (ja diagnozes “E11.0” vietā, piemēram, tiks norādīta diagnoze “E11”, tad pastāv iespēja, ka atbilstoši neprecīzi norādītajai diagnozei, izvēlētais medikaments netiks kompensēts).
 2. Jānorāda zāļu vispārīgas nosaukums un jāaizpilda lauks “Zāļu forma, stiprums un mērvienība”.
 3. Kad visa augstāk minētā informācija būs aizpildīta, tikai tad poga “Izgūt kompensācijas nosacījumus” kļūs aktīva un ārstam būs iespējas izvēlēties kompensācijas apmēru.

 

Vai e-recepti ārsts var izrakstīt arī mājas vizītē?
Ja ārsts ir ieradies mājas vizītē, tad e-receptes zāles var izrakstīt:

 • viedierīcē (portatīvajā datorā, planšetē u.c.);​
 • pirms došanās pie pacienta veikt sistēmā receptes ID numura rezervāciju, vizītes laikā to nodot pacientam (kā izdruku, īsziņā vai citā ērtā veidā) un izrakstīt e-recepti, atgriežoties ārsta praksē, pamatojoties uz pacientam izsniegto ID numuru;​​
 • recepti iespējams izrakstīt arī papīra formā, ja zāles pacientam ir nepieciešamas nekavējoties, bet ir traucēts darbs E-veselības sistēmā (piemēram, elektrības vai interneta traucējumu dēļ).

Vai pacients e-receptes medikamentus var iegādāties pa daļām?

Izmantojot parasto e-recepti (zilā krāsā), pacients var iegādāties medikamentus pa daļām vienā vai vairākās aptiekās, jo farmaceits E-veselības sistēmā redzēs atlikušo medikamentu daudzumu.

Savukārt kompensējamo zāļu e-recepti (rozā krāsā) var izmantot tāpat kā līdz šim – iegādājoties visus medikamentus vienā reizē, jo kompensējamo medikamentu izsniegšana pa daļām nav iespējama. Šāda kārtība attiecas arī uz psihotropo un narkoloģisko medikamentu iegādi.

 

Kādus medikamentus joprojām izraksta uz papīra recepšu veidlapām?

 • Ja e-receptes izrakstīšana nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ.​
 • Izrakstot individuāli kompensējamās zāles.​
 • Izrakstot medicīniskās ierīces.​
 • Izrakstot valsts kompensējamās M saraksta zāles.​
 • Ja zāļu iegādi pacientam kompensē apdrošināšanas sabiedrība.​
 • Ja zāles izraksta personai, kura nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā.​
 • Ja pacients ir informējis, ka izmantos recepti kādā no ES dalībvalstīm, Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā vai Šveicē.​
 • Ja ārsts, kurš nestrādā ārstniecības iestādē, izraksta zāles personīgai lietošanai (ne vairāk kā 50 receptes gadā).

Svarīgi! Parasto zāļu, kā arī psihotropo un narkotisko zāļu e-recepšu izrakstīšana ārstiem ir brīvprātīga. Tās ārsti pēc savas izvēles var izrakstīt gan elektroniski, gan uz papīra veidlapas.


 ​