Skip Navigation LinksSākums > Biežāk uzdotie jautājumi > Ārsti > Datu drošība

Datu drošība

Kā E-veselības sistēmā tiek veikta datu aizsardzība?
E-veselības sistēmā personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem. Saskaņā ar Ārstniecības likumu un Pacientu tiesību likumu, fiziskas personas veselības datus ārstniecības personas drīkst izmantot tikai ārstniecībai jeb veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai. 

Autorizējoties portālā un izvēloties sadaļu “Audita pieraksti”, iedzīvotājiem, norādot interesējošo laika periodu, ir iespēja apskatīt informāciju par personām, kuras aplūkojušas viņu datus E-veselības sistēmā.

Ja Jums pastāv aizdomas, ka pacienta dati sistēmā tiek apstrādāti nelikumīgi, Jums ir tiesības vērsties ar iesniegumu Datu valsts inspekcijā. Datu valsts inspekcija izskatīs Jūsu pieteikumu un, ja tas būs pamatots, datu apstrādes sistēmas pārzinis var tikt administratīvi sodīts. 

 

Ja ģimenes ārsts aizvieto citu ārstu, vai ir nepieciešams pacientam lūgt parakstīt piekrišanu piekļūt datiem?
Lai aizvietošanas gadījumā ārstniecības persona īslaicīgi varētu piekļūt pacienta datiem E-veselības sistēmā, ir nepieciešama pacienta rakstiska piekrišana. Lai saņemtu piekrišanu īslaicīgai personas datu apstrādei, pacientam jālūdz aizpildīt veidlapa “Pacienta informētas piekrišanas paraugs”.