Skip Navigation LinksSākums > Biežāk uzdotie jautājumi > Iedzīvotāji > Medicīniskie dati

Medicīniskie dati

Vai var liegt ārstniecības personām pieeju saviem veselības datiem?
Var noteikt aizliegumu piekļūt saviem, savu nepilngadīgo bērnu, aizbildniecībā esošo bērnu vai E-veselības sistēmā deleģēto personu veselības datiem (diagnozēm, alerģijām, izrakstītajiem medikamentiem u.c.). 

Iedzīvotājam ir tiesības liegt pieeju E-veselības sistēmā uzkrātajiem datiem šādā apjomā:

  • liedzot visām ārstniecības iestādēm pieeju visiem E-veselības sistēmā uzkrātajiem datiem;
  • liedzot visām ārstniecības iestādēm pieeju atsevišķiem E-veselības sistēmā uzkrātajiem datiem.

 
 Lai liegtu personai piekļūt Jūsu datiem: 

 

  1. Autorizējieties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv, izmantojot internetbankas piekļuves datus, e-parakstu vai elektronisko identifikācijas karti (eID).
  2. Izvēlieties sadaļu “Personas dati” un atzīmējiet  “Kartes pilnais aizliegums”, norādot informāciju, kam vēlaties liegt iespēju apskatīt Jūsu datus, vai izvēlieties sadaļu Pacientu karte (klikšķiniet uz sadaļu “Veselības pamatdati” un pēc tam uz sadaļu “Medicīniskie dokumenti”) un atzīmējiet aizliegumu pie konkrēta dokumenta atsevišķai lietotāju grupai.

Lai pilnvarotu personu (piemēram, vīru, meitu) piekļūt Jūsu datiem:

  1. Autorizējieties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv, izmantojot kādu no kvalificētajiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem - mobilo lietotni “eParaksts mobile”, personas apliecību (eID karti) vai mobilo lietotni “Smart-ID”.
  2. Izvēlieties  sadaļas “Personas dati” apakšsadaļu “Tiesību deleģējumi” un aizpildiet pieteikumu.

Šādus aizliegumu veidus nosaka Ministru kabineta noteikumi

Svarīgi ņemt vērā, ka, liedzot piekļuvi visiem saviem veselības datiem E-veselības sistēmā, ārstniecības personām nebūs iespējas izmantot šo informāciju, kas atsevišķos gadījumos var apdraudēt iespēju sniegt pilnvērtīgu vai steidzamu medicīnisko palīdzību. Ārstu piekļuvi saviem veselības datiem E-veselības sistēmā var atjaunot jebkurā laikā.