Skip Navigation LinksSākums > Biežāk uzdotie jautājumi > Iedzīvotāji > Datu drošība

Datu drošība

Vai E-veselības sistēmā esošie personas dati ir drošībā?
E-veselības sistēmā personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likumu un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem. E-veselības portālā veiktā personu datu apstrāde ir reģistrēta LR Valsts Datu inspekcijā (reģ.nr.003563).  

E-veselības sistēmas drošības pārbaudes tiek veiktas regulāri un Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pārstāvji apliecina, ka E-veselības sistēma ir droša. 

 

Kurš var piekļūt maniem datiem E-veselības sistēmā?
Saskaņā ar Ārstniecības likumu, E-veselības sistēmā fiziskas personas datus iespējams izmantot tikai ārstniecībai jeb veselības aprūpes sniegšanai. 

Pacienta medicīnisko informāciju E-veselības sistēmā drīkst apskatīt pacients un ārstējošie ārsti, autorizējoties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv.

Autorizējoties portālā un izvēloties sadaļu “Audita pieraksti”, iedzīvotājiem, norādot interesējošo laika periodu, ir iespēja apskatīt informāciju par personām, kuras aplūkojušas viņu datus E-veselības sistēmā. 

Ja, apskatot savus auditācijas pierakstus, informācija nav redzama pilnīgi vai ir aizdomas par pretlikumīgu datu apstrādi, aicinām iedzīvotājus vērsties Nacionālajā veselības dienestā ar iesniegumu. 

Vai farmaceitam ir pieeja visai iedzīvotāja E-veselības profilā esošajai informācijai?
Farmaceits un farmaceita asistents E-veselības sistēmā var aplūkot informāciju tikai par pacienta neizmantotajām e-receptēm. Cita medicīniskā informācija farmaceitam un farmaceita asistentam nav pieejama. 

 

Kā rīkoties, ja ir aizdomas vai zinu, ka mani personas dati E-veselības sistēmā tiek apstrādāti nelikumīgi?
Šādā gadījumā Jums ir tiesības vērsties ar iesniegumu Datu valsts inspekcijā, kur tas tiks izvērtēts. Ja iesniegums būs pamatots, nelikumīgā datu apstrāde tiks pārtraukta, savukārt datu apstrādes sistēmas pārzinis var tikt administratīvi sodīts.

Savukārt, ja Jums ir sūdzība par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanas kvalitāti vai tiesiskumu, jāvēršas Veselības inspekcijā.

Vai man ir tiesības pieprasīt informāciju par datiem, kuri tiek uzkrāti E-veselības sistēmā?
Jums ir tiesības pieprasīt no sistēmas pārziņa ziņas par to, kādiem mērķiem, kas un kad ir piekļuvis Jūsu personas datiem.


Likums nosaka, ka Jums ir tiesības pieprasīt arī šādu informāciju: 

  • sistēmas pārziņa nosaukums vai vārds un uzvārds, adrese,​
  • personas datu apstrādes mērķis, apjoms un veids,​
  • datums, kad datu subjekta personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi,​
  • personas datu ieguves avots, ja vien likums neaizliedz šīs ziņas izpaust,​
  • automatizētās apstrādes sistēmās izmantotās apstrādes metodes, par kuru piemērošanu tiek pieņemti individuāli automatizēti lēmumi.

Pēc Jūsu pieprasījuma, sistēmas pārziņa pienākums ir divas reizes gadā bez maksas sniegt visas iepriekš minētās ziņas.


Tāpat Jūs varat iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras no sistēmas pārziņa ir saņēmušas informāciju par Jums.