Skip Navigation LinksSākums > Biežāk uzdotie jautājumi > Farmaceiti > E-recepte

E-recepte

Kāda ir e-receptes atprečošanas kārtībā?
Informācija par to, kā soli pa solim izsniegt e-receptes zāles pieejama video materiālā “Zāļu reģistrēšana un izsniegšana”

Kā veikt īpašo recepšu elektronizēšanu?
Informācija par to, kā soli pa soli elektronizēt īpašo e-recepti pieejama mācību materiālā "Īpašās receptes elektronizēšana"

Kā veikt parasto recepšu elektronizēšanu?
Informācija par to, kā soli pa solim izrakstīt elektronizēt parasto e-recepti pieejama mācību materiālā "Parastās receptes elektronizēšana".

 

Kādos gadījumos e-receptē jāaizpilda lauks par personu, kura iegādāsies e-receptes zāles?
Informācija par zāļu saņēmēju jānorāda gadījumos, ja persona zāļu saņemšanai E-veselības sistēmā deleģējusi citu cilvēku (tuvinieku, kaimiņu u.c.). Ja informācija par e-receptes zāļu saņēmēju netiks norādīta, zāles varēs saņemt jebkura persona, kurai ir zināms izrakstītās receptes identifikators un saņēmēja vārds un uzvārds.

Kā iedzīvotājs var iegādāties e-receptes zāles?
Lai iegādātos e-receptes zāles, aptiekā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (eID). 


Kā aptiekā var iegādāties e-receptes zāles citam cilvēkam?
Aptiekā jānosauc e-receptes ID numurs (redzams E-veselības sistēmā ārstam, pacientam un viņa deleģētajām personām), pacienta vārds un uzvārds, kā arī jāuzrāda savs personu apliecinošs dokuments, lai farmaceits E-veselības sistēmā varētu atzīmēt zāļu saņēmēju.

Iedzīvotājs E-veselībā var deleģēt citu cilvēku e-recepšu zāļu iegādei. Tādā gadījumā e-receptes zāles varēs iegādāties gan pacients, gan cilvēks, kurš deleģēts e-recepšu zāļu iegādei (aptiekā uzrādot tikai savu personu apliecinošu dokumentu un nosaucot pacienta vārdu, uzvārdu).

 Iedzīvotājs jebkurā mirklī var mainīt vai atcelt uzstādīto deleģējumu. 

Kā iegādāties e-receptes zāles nepilngadīgam bērnam?
Lai iegādātos e-receptes zāles nepilngadīgam bērnam, vecākam jāuzrāda sava pase vai eID karte un pēc tam jānosauc sava bērna vārds un uzvārds. Šāda e-receptes izmantošanas kārtība attiecas arī uz gadījumiem, ja nepilngadīgam bērnam izrakstītas e-receptes zāles vēlas iegādāties bērna aizbildnis.

Nepilngadīga persona, sākot no 14 gadu vecuma, ir tiesīga pati iegādāties savas papīra recepšu vai e-recepšu zāles.                  

 

Vai e-receptes medikamentus var iegādāties pa daļām?

Izmantojot parasto e-recepti (zilā krāsā), pacients var iegādāties medikamentus pa daļām vienā vai vairākās aptiekās, jo farmaceits E-veselības sistēmā redzēs atlikušo medikamentu daudzumu. 

Savukārt kompensējamo zāļu e-recepti (rozā krāsā) var izmantot tāpat kā līdz šim – iegādājoties visus medikamentus vienā reizē, jo kompensējamo medikamentu izsniegšana pa daļām nav iespējama. Šāda kārtība attiecas arī uz psihotropo un narkoloģisko medikamentu iegādi.

Kādos gadījumos medikamentus joprojām jāizraksta uz papīra recepšu veidlapām?

 

  • Ja e-receptes izrakstīšana nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ.​
  • Izrakstot individuāli kompensējamās zāles.​
  • Izrakstot medicīniskās ierīces.​
  • Izrakstot valsts kompensējamās M saraksta zāles.​
  • Ja zāļu iegādi pacientam kompensē apdrošināšanas sabiedrība.​
  • Ja zāles izraksta personai, kura nav reģistrēta Iedzīvotāju reģistrā.​
  • Ja pacients ir informējis, ka izmantos recepti kādā no ES dalībvalstīm, Islandē, Norvēģijā, Lihtenšteinā vai Šveicē.​
  • Ja ārsts, kurš nestrādā ārstniecības iestādē, izraksta zāles personīgai lietošanai (ne vairāk kā 50 receptes gadā).

Svarīgi! Parasto zāļu, kā arī psihotropo un narkotisko zāļu e-recepšu izrakstīšana ārstiem ir brīvprātīga. Tās ārsti pēc savas izvēles var izrakstīt gan elektroniski, gan uz papīra veidlapas.