Pagarinās līgumu ar stratēģiskajā iepirkumā atlasītajiem stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem

30.12.2020.  |   Drukas versija

Atbilstoši 2017. gadā rīkotajai stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzēju atlasei Nacionālais veselības dienests pēc stratēģiskajā iepirkumā iekļauto pakalpojumu sniedzēju kvalitātes kritēriju izvērtēšanas pagarinās līgumu ar ārstniecības iestādēm, kas tika atlasītas iepirkuma rezultātā.

Stratēģiskais iepirkums 2017. gadā tika rīkots ar mērķi nodrošināt efektīvu un uz rezultātu orientētu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, potenciālajiem pakalpojumu sniedzējiem izvirzot prasības onkoloģisko operāciju pieredzē, izvirzot pieredzes prasības ķirurgiem un darba organizēšanai. Iepirkuma rezultātā līgums par stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniegšanu tika noslēgts ar septiņām ārstniecības iestādēm, no kurām 2021. gadā līgums tiks turpināts ar piecām (viena zaudējusi tiesības darbības pārprofilēšanas rezultātā).

Līgums ar stacionāro plānveida onkoloģisko pakalpojumu sniedzējiem tiks pagarināts uz vienu gadu līdz 2021. gada 31. decembrim. Vienlaicīgi, pagarinot līgumu par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, tiks veiktas izmaiņas arī pakalpojumu sniedzēju darbības vērtēšanas kvalitātes kritērijos.