Informācija par IAL ģimenes ārstiem (t. sk. arī ģimenes ārstiem, kas nav līgumattiecībās ar NVD)

20.11.2020.  |   Drukas versija

Nacionālais veselības dienests (NVD) aicina ģimenes ārstus, t. sk. arī ģimenes ārstus, kas sniedz tikai maksas pakalpojumus un nav līgumattiecībās ar NVD un, kuriem ir grūtības par saviem līdzekļiem iegādāties individuālos aizsardzības līdzekļus (IAL) 2020. gada atlikušajam periodam – vērsties NVD ar individuālu brīvas formas iesniegumu.

Iesniegumā jāuzrāda nepieciešamo IAL (aizsargmasku un respiratoru) skaitu un īsu pamatojumu, kādēļ IAL nav iespējams iegādāties patstāvīgi pie līdzšinējiem piegādātājiem.

Iesniegumu Nacionālajā veselības dienestā var iesniegt: